Exposities en Open Huis 2024


Woensdag 12 juni 2024

Vrijdag 14 juni 2024

Woensdag 19 juni 2024

U bent van harte welkom vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur op Sylroede 14 te Tjerkwerd.

 

https://www.facebook.com/atuljeetjetjerkwerd14/